MONSERRAT ALMAZÁN, S.L és la societat titular d'aquesta Web. Excepte indicació expressa en contra, la titularitat o ús de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts li corresponen a aquesta.

Per a donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació facilitem a continuació les següents dades:

MONSERRAT ALMAZÁN, S.L.
CIF: B64677966
Domicili: Pge. Andalusia, 7, local 1
08014 Barcelona
CIF B64677966

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 24/10/2007, tom 39962, foli 89, fulla B358374, inscripció 1.
Telèfon: 931 67 64 56
E-mail: info@monserratalmazan.com

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedeixi i utilitzi el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal i en les especials que puguin establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d'ajustar la seva actuació a les citades condicions i a observar el que es disposa per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posin en el seu coneixement.

Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l'usuari respondrà de la utilització que d'ella hagin pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d'aquest lloc web són propietat de l'empresa Monserrat Almazán S.L, tret que s'especifiqui el contrari. Queda, per tant, prohibida la seva còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d'enregistrament o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l'empresa Monserrat Almazán S.L i, en el seu cas, del propietari del copyright o drets d'autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i altra legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitaris.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, tal autorització no aconsegueix la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seva instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat per l'empresa Monserrat Almazán S.L

L'empresa Monserrat Almazán S.L no és responsable del mal ús que els usuaris realitzin dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparegui en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

L'empresa Monserrat Almazán S.L no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant o a través d'enllaços situats en el lloc web de l'empresa Monserrat Almazán S.L. i informa que tals links i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constitueixen una informació a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació i serveis en Internet sobre les matèries a les quals es refereixen, on el visitant podrà en el seu cas ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuales; en particular, el visitant declara conèixer que l'empresa Monserrat Almazán S.L no garanteix en cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l'usuari, per tercers aliens a aquesta, als llocs web dels quals pugui accedir-se mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de l'empresa Monserrat Almazán S.L, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l'eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d'aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seves pàgines web, l'empresa Monserrat Almazán S.L. no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguin resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

L'empresa Monserrat Almazán S.L no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'empresa Monserrat Almazán S.L, o a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguin ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'empresa Monserrat Almazán S.L.

Les directrius seguides per l'empresa Monserrat Almazán S.L. en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l'apartat Política de Privacitat d'aquest lloc web.

L'empresa Monserrat Almazán S.L es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en el present Avís Legal.

Producte afegit a la llista de desitjos

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant considerem que accepta l'ús d'aquestes. Veure política de cookies